വിവരാവകാശ നിയമം 2005

 

പാമ്പാക്കുട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍‌ ഓഫീസര്‍

എന്‍. രവികുമാര്‍

(സെക്രട്ടറി)

മൊബൈല്‍ - 9496045839

ഫോണ്‍ - 0485-2273028

ഇ-മെയില്‍ - pampakudagp@gmail.com


അസിസ്റ്റന്‍റ് പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍‌ ഓഫീസര്‍

മനോജ്കുമാര്‍.കെ

(ഹെഡ് ക്ല‍ര്‍ക്ക്)

മൊബൈല്‍ - 9446220758

ഫോണ്‍ - 0485-2273028

ഇ-മെയില്‍ - pampakudagp@gmail.com